^

 

Vítejte na oficiálních stránkách literárního projektu

Tvůrčí psaní na KAA: Výzkum a implementace podle vzoru předních zahraničních univerzit.

 

Projekt je realizován na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

ZAMĚŘENÍ A CÍLE PROJEKTU

Náš projekt oficiálně skončil, ale aktivity zaměřené  na rozvoj tvůrčího psaní na anglistice pokračují. Pro inforamace o aktuálním dění se obracejte na Davida Livingsotnea.

 

Výzkumný záměr se soustřeďoval na vypracování aktivit, projektů a materiálů, sloužících k implementaci tvůrčího psaní do výukového rámce Katedry anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Katedry anglistiky v České republice oblast tvůrčího psaní zpravidla přehlížejí, ačkoliv ve Spojených státech a Velké Británii je bežně předmětem širokého výzkumu i prakticky orientovanou náplní výuky. Naším úkolem bylo prozkoumat přístupy k výuce tvůrčího psaní v anglicky hovořících zemích, využít získané výsledky pro modulaci kurzů nabízených v současnosti a připravit na jejich základě kurzy nové, orientované na tvorbu poezie, povídek, dramat a esejí. Kurzy, které se určité míře realizvaly již v dřívější době,  z nových poznatků nyní metodologicky těží.

V kurzech realizovaných v rámci projektu vzikla řade textů, které byly publikovány ve studentské antologii. Na zkoumanou oblast se studenti rovněž zaměřili ve svých bakalářských a diplomových pracích, především ve smyslu sběru a interpretace údajů o přístupech k tvůrčímu psaní na zahraničních univerzitách a návrhy na využití získaných poznatků v českém prostředí.

 

V rámci projektu byli rovnež zváni publikující autoři, aby představili své dílo akademické i širší čtenářské obci. Ukázky prací studentů, kteří v současnosti na KAA studují, jsou publikovány na tomto webu, za účelem motivace studentů dalších ročníků a zviditelnění našich studijních oborů pro nové uchazeče.

 

Věříme, že nabídka kvalitních kurzů tvůrčího psaní zaručuje, že studium není pouze systematické memorování, ale že je zde prostor i pro rozvoj tvůrčích schopností.

AKCE USPOŘÁDANÉ

V RÁMCI PROJEKTU

SEMINÁŘE A WORKSHOPY

VÝSTUPY, SOUTĚŽE A PREZENTACE

TVůrčí psaní v olomouci

přehled historie návštěv angloamerických spirovatelů na půdě kaa ff up

(NA SEKCI SE PRACUJE)

 

Sběru a systematickému zpracovávání informací o návštěvách významných zahnaničních literárních tvůrců na KAA FF UP se ve svých diplomových pracech pod vedením Davida Livingstonea věnují studentky Ivana Karásková a Lada Smejkalová.  Dokončení a obhajoba obou prací jsou naplánovány na závěr letního semestru 2014/2015.

Průběžné výsledky výzkumu budou prezentovány při příležitosti křtu studentské antologie Ant Creature 7. dubna 2015.

Členové řešitelského týmu

a konakty

David Livingstone, PhD. (hlavní řešitel)

Odborný asistent na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP

specializace na dějiny ranně moderní britské literatury, překlad a tvůrčí psaní

livingstone@seznam.cz, david.livingstone@upol.cz, | 585 633 126

 

PhDr. Matthew Sweney, PhD.

Odborný asistent na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP

specializace na dějiny americké a irské literatury a překlad poezie

matthew.sweney@upol.cz | 585 633 131

 

Mgr. Robert Hýsek

Odborný asistent na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP

specializace na praktický překlad, science fiction a slam poetry

robert.hysek@upol.cz

 

Mgr. Pavel Gončarov

Interní doktorand na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP

zaměření na americkou literaturu, tvůrčí psaní a překlad poezie

pavel.goncarov@upol.cz

 

Mgr. Vojtěch Duda

Interní doktorand na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP

zaměření na stylistiku reklamních a propagačních textů

webmaster projektu

vojtech.duda@upol.cz

 

Mgr. Hana Sobotková

Interní doktorandka na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP

zaměření na litaraturu amerických indiánů a tvůrčí psaní

sobotkovah@seznam.cz

 

Bc. Dorota Bachratá

Studentka na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP

prezenční navazující magisterské studium anglické filoloie

dorot.bachrata@gmail.com

 

Bývalí členové týmu:

 

Mgr. Dana Straková

Interní doktorandka na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP

zaměření na britskou a americkou literaturu

dana.strakova@gmail.com