Pokud se Vám tato zpráva nezobrazuje správně, otevřete si ji online.

Vážené absolventky, vážení absolventi Univerzity Palackého, přinášíme vám pravidelný výběr z nedávného dění na vaší alma mater.
Za rychlé připomenutí jistě stojí historické Absolventské setkání, které jsme pro vás uspořádali 9.–10. září. Následně, na konci září, UP na sedmi ze svých fakult s velkým ohlasem uspořádala olomouckou variantu popularizační akce Noc vědců. Při příležitosti státního svátku 28. října pak předal rektor UP Jaroslav Miller jako projev úcty k jeho celoživotnímu dílu Medaili Univerzity Palackého Jiřímu Bradymu. V listopadu 2016 na výroční přednášce připomněl filozof Karel Floss odkaz a zásluhy prvního novodobého rektora UP J. L. Fischera. Za zmínku stojí i Nadační fond Univerzity Palackého, který v roce 2016 dosáhl rekordních výsledků.
Výběr z nejzajímavějších událostí na jednotlivých fakultách naleznete v odkazech níže.

Cyrilometodějská teologická fakulta

Lékařská fakulta

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta tělesné kultury

Právnická fakulta

Fakulta zdravotnických věd

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
www.upol.cz

Tuto zprávu jste obdrželi na základě Vašeho platného členství v Klubu absolventů Univerzity Palackého

V případě dotazů či žádostí pište na absolvent@upol.cz

©2017 Univerzita Palackého v Olomouci