Pokud se Vám tato zpráva nezobrazuje správně, otevřete si ji online.

Vážené absolventky, vážení absolventi Univerzity Palackého,

vaše alma mater se právě ohlíží za dovršeným akademickým týdnem, kterým si každý rok v únoru připomíná výročí svého poválečného obnovení. Vyvrcholením oslav se tradičně stal Reprezentační ples UP, na nějž dorazili i mnozí z vás. Na vzájemné setkání jako vždy rádi vzpomínáme a tímto s vámi sdílíme video a foto reportáž z plesu.

Zároveň vám přinášíme pravidelný přehled aktuálních zajímavostí z univerzitního dění: 
Den otevřených dveří navštívilo na šest tisíc zájemců o studium
Univerzita Palackého nabízí nové studijní programy. Reaguje na požadavky trhu práce
Pilotní verze aplikace Moje Olomouc je na světě. Na jejím vzniku se podílela UP

Výběr z nejzajímavějších událostí na jednotlivých fakultách a našich výzkumných centrech naleznete v odkazech níže.

Cyrilometodějská teologická fakulta

Děkan Peter Tavel převzal jmenovací dekret pro další funkční období
Tým proděkanů teologické fakulty se rozšířil a pozměnil své složení
Dobrovolnické centrum funguje na UP už třetí rok. Aktuálně nabízí unikátní aplikaci
Teologická fakulta hostila děkana Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově

Lékařská fakulta

Lékařskou fakultu povede v příštích čtyřech letech nefrolog Josef Zdražil 
Vědci z lékařské fakulty objevili nový přístup pro diagnostiku zhoubných chorob
Profesor Milan Adamus získal nejvýznamnější anesteziologické ocenění

 

Filozofická fakulta

Tým tří pracovišť dokončuje badatelskou práci o biskupovi Karlu z Lichtensteinu
Univerzita slavnostně otevřela Havlovu posluchárnu a Burianovu učebnu
Anna Blatecká z FF UP uspěla v soutěži o Cenu Edvarda Beneše

Přírodovědecká fakulta

Lukáš Slodička z PřF získal Cenu Neuron pro mladé vědce
Počet odborných článků o vědeckém bádání podle studie prudce roste, avšak na úkor kvality
Čeští a němečtí vědci zaznamenali úbytek druhů motýlů

Pedagogická fakulta

Technika je in! Přesvědčuje o tom TechnoLab
PdF pomohla vybudovat v Číně centrum pro studenty se zdravotním postižením
Osobností za mimořádný přínos v informatizaci se stal Vojtech Regec z PdF

Fakulta tělesné kultury

Sigmund a Špička. Univerzita Palackého má dva nové profesory
Fakulta tělesné kultury otevřela moderní centrum pro výzkum lidského pohybu
Fotbalista David Rozehnal zaplnil aulu, vzpomněl na své idoly i začátky

Právnická fakulta

Účastníci konference Unie obhájců si vyměňovali názory na půdě právnické fakulty
Monografie analyzuje budoucnost Evropské unie a evropského práva
Dar zaměstnanců a studentů práv: 71 500 korun pro hospic
Rektor udělil čestný titul Visiting Professor americkému právníkovi

Fakulta zdravotnických věd

Projekt HELP2 nabídne vedle zdravotnické angličtiny také němčinu
Budoucím záchranářům přednášel špičkový izraelský expert na krizové řízení
Odborníci z fakulty zdravotnických věd se podílejí na ojedinělém bezpečnostním výzkumu

 

Vědecká centra

Vedení CRH žádá politiky o změnu legislativy u geneticky upravených rostlin
Univerzita má pět zástupců na seznamu nejcitovanějších vědců světa
Francouzský vědecký atašé navštívil vědecká centra, jednal o další spolupráci
Fyzikální chemik Aleš Panáček získal Cenu předsedkyně GA ČR
Vědci pokročili v mikroskopickém zkoumání rostlin. Udávají směr světu

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
www.upol.cz

Tuto zprávu jste obdrželi na základě Vašeho platného členství v Klubu absolventů Univerzity Palackého

V případě dotazů či žádostí pište na absolvent@upol.cz

©2019 Univerzita Palackého v Olomouci