Pokud se Vám tato zpráva nezobrazuje správně, otevřete si ji online.

Vážené absolventky, vážení absolventi Univerzity Palackého, 

vaše univerzita za sebou má neklidné období. Globální krize koronavirové pandemie vysoké školy citelně zasáhla a tento semestr se kvůli ní stal velkou zkouškou naší schopnosti improvizovat a reagovat na nenadálé problémy a překážky. Věříme, že se naše akademická obec vypořádala s touto výzvou se ctí a v nelehkých časech prokázala své velké schopnosti, solidaritu, zodpovědnost i obětavst. Naši medici i studenti zdravotnických věd v čase potřeby nastoupili jako dobrovolníci do nemocnic i dalších zdravotních zařízení napříč Českem i Slovenskem. Vědci z lékařské fakulty dostáli své skvělé reputaci a při budování kapacit na testování obyvatel na nový koronavirus se jejich pracoviště zařadila mezi nejefektivnější v Česku. I při nedávném testování kolektivní imunity bylo přispění olomouckých lékařů a zdravotníků mimořádné.
Pracovníci a studenti ostatních fakult a oborů rovněž předvedli v proběhlých dvou měsících zvláštní nasazení a ochotu podat pomocné ruce tam, kde je třeba. Více si můžete přečíst v mimořádné rubrice našeho online zpravodajství.

Koronavirová krize akademický život dočasně změnila, ale rozhodně nepřerušila. Níže vám proto přinášíme obvyklý přehled nejzajímavějších zpráv z univerzitního dění, které tento semestr přinesl:
 
Rektor při Akademikém týdnu ocenil nejlepší vědecké práce a sportovní výkony
UP představila novou sérii učebnic češtiny pro cizince
Na konci ledna za velkého zájmu proběhl Den otevřených dveří

Výběr z nejzajímavějších událostí na jednotlivých fakultách naleznete v odkazech níže.

Cyrilometodějská teologická fakulta

► UP se podílí na výzkumném projektu zaměřeném na život v podmínkách stárnoucí populace 
Nový program CMTF naučí etické a udržitelné mediální komunikaci
 ►Hovory o zdraví přinášejí zkušenosti rodičů dětí s epilepsií

Lékařská fakulta

► LF se ohlédla za svobodným třicetiletím
 ►Profesor Gallo a jeho tým získali cenu ministra zdraotnictví za výzkum a vývoj
 ►Vyšla kniha mapující život a dílo profesora Vejdovského

Filozofická fakulta

► Soutěž Mariana Szyjkowského letos ovládla FF UP
 ►Katedra romanistiky získala ve spolupráci se zahraničními univerzitami významný evropský grant
 ►Katedra psychologie přijala mimořádného profesora

Přírodovědecká fakulta

Ivo Straka z Katedry optiky obdržel Cenu Wernera von Siemense
Michal Otyepka získal grant Evropské komise – první svého druhu v ČR
Fakultě byla udělena pětice prestižních grantů Horizon 2020
Tým z PřF spoluvyvinul látky, které mohou zlepšit léčbu zánětlivých střevních chorob

Pedagogická fakulta

Odborníci z PdF přispěli ke vzniku dokumentárního filmu „V síti“
L´Arianna Víta Zouhara a Tomáše Hanzlíka získala cenu diváků festivalu Opera 2020
Děkanka PdF ocenila šest studentských odborných prací

Fakulta tělesné kultury

FTK otevřela novou aulu
Centrum APA přiblížilo dobrou praxi v inkluzivní tělesné výchově
Beseda „Bez komfortu“ vzala návštěvníky kolem světa

Právnická fakulta

Do vedení právnické fakulty nastoupil Václav Stehlík
Olomouc zažila první Noc práva
Stavební práce na novém křídle fakultní budovy jsou dokončeny

Fakulta zdravotnických věd

Novým děkanem FZV se stal Martin Procházka
Zimní škola nabídla zkušenosti s porodní asistencí z Evropy a Austrálie
Výstava fotografií Jindřicha Štreita vzdala hold všeobecným sestrám
Pomáhající studenti: obavu máme, ale myslíme pozitivně

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
779 00 Olomouc
www.upol.cz

Tuto zprávu jste obdrželi na základě Vašeho platného členství v Klubu absolventů Univerzity Palackého

V případě dotazů či žádostí pište na absolvent@upol.cz

©2020 Univerzita Palackého v Olomouci